Sunday, May 22, 2011

Thêm 1 trang Flash Widget dành cho blogger


  
image
Khác với trang Feedjit.com , trang www.wowzio.com là một trang cung cấp những widget bằng flash dành cho blog , để tạo widget cho blog bạn hãy truy cập  http://www.wowzio.com/widgets/builder ( không cần phải đăng ký ) , và nhập địa chỉ blog của mình vào khung Your Feed or Blog url: như hình dưới đây

image

Bấm vào nút Continue... , xuất hiện một trang , nếu nó hiện ra tiêu đề những bài viết trên blog của bạn tức là bạn đã thành công trong việc tạo widget ( xem hình )

image


Nếu đã thành công thì nhấp vào Looks great, create my widgets!

Sau đó sẽ đến một trang hiện đầy đủ những Widget của trang web cung cấp cho bạn :

image

Bạn hãy chọn một widget thích hợp với blog của mình rồi nhấp vào nút Customize This >>
Bây giờ công việc của bạn là hãy truy cập vào blogger để quản lý blog của mình , điều này rất quan trọng vì bạn không truy cập vào blogger thì sẽ không add được widget vào blog khi sử dụng chức năng
image
Khi nhấp vào  Customize This >> sẽ xuất hiện một trang khác :
1. Bạn có thể chỉnh sửa lại widget ở phần Customize Widget , những gì bạn thay đổi sẽ xuất hiện bên phần Preview
2 . Để mặc định 

Sau khi đã ưng ý rồi thì nhấp vào nút
 image
( nếu sử dụng Google Blogger )

Vậy là đã xong , chúc bạn thành công
Lưu ý : tôi chỉ mới thử trên blogger chưa thử trên các dịch vụ  blog khác


(Nguồn tham khảo: thantoc.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment