Sunday, May 15, 2011

Một số lưu ý khi post bài trên 4rum

Các lưu ý sau cần được care đặc biệt và là các lỗi rất hay gặp khi post bài. Để không bị ban nik và del bài cách duy nhất là tuân thủ đúng nội qui.
1. Không post quá 5 Videos hoặc Picture Set trong một post. 
Thừơng các 4rum đều có qui định về số Video trong 1 post. Nên để 2 Videos hoặc Picture Set trong một post.
2. Không Promote External Site:
Các 4rum về cơ bản đều không cho gắn site ngoài hoặc Blog cá nhân vào các post hoặc chữ ký. Cách cơ bản để thêm vào đó là ghi rõ Profile/Location là Site/blog cá nhân.
3. Video posts phải có thông tin chi tiết về File mà người xem không cần click vào Thumbnails:
Thông tin chi tiết bao gồm: Tên file, Kích cỡ, Loại file, Playing time và ít nhất 04 thumbs của Video đó.
4. Phải post đúng Box
Có rất nhiều người thường nghĩ vấn đề này đơn giản. Thực ra không đơn giản việc xác định Videos bạn có thuộc loại nào. 2D và 3D là 2 box hoàn toàn khác nhau.
5. Không được thêm mô tả vào tên Thread. 
Thông thường tên thread không nên thêm các mô tả cảm xúc vào mà chỉ nêu các vấn đề chung của Thread đó.


Ngoài ra có các hosts mà 4rum đó ban. Cho nên để an toàn, nên Preview post trước khi Submit.

No comments:

Post a Comment