Saturday, August 6, 2011

Giáo Trình Kỹ Thuật Chuyển Mạch Số

Giáo Trình Kỹ Thuật Chuyển Mạch Số

Tác giả: Nguyễn Văn Điềm.
Giới thiệu về nội dung
Kỹ thuật viễn thông là một ngành đã phát triển rất mạnh mẽ trong những năm gần đây. Trong ngành viễn thông, lĩnh vực tổng đài là một lĩnh vực rất được quan tâm. Để giúp cho các cán bộ kỹ thuật viễn thông tiếp cận được với chuyên ngành, giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch số ra đời dựa trên nội dung đề cương Kỹ thuật chuyễn mạch số đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt.
Giáo trình bao gồm 9 chương:
_Chương 1: Tổng quan về mạng viễn thông.
_Chương 2: Trường chuyển mạch số.
_Chương 3: Chuyển mạch gói.
_Chương 4: Chuyển mạch ATM.
_Chương 5: Giới thiệu tổng đài SPC.
_Chương 6: Kết cuối tổng đài SPC.
_Chương 7: Báo hiệu trong tổng đài điện tử số.
_Chương 8: Chương trình xử lý cuộc gọi.
_Chương 9: Phần mềm hệ thống.

Downloads:

http://www.wupload.com/file/80078469

No comments:

Post a Comment