Sunday, June 19, 2011

Google & Yahoo Bot Last Visit Gadget cho Blogger

GoogleBot:
Hãy vào link sau:
http://gadgetsfor.blogspot.com/2011/01/google-bot-last-visit-gadget-for.html
Sau đó gõ tên trang web của mình muốn kiểm tra vào.
Chương trình sẽ tự động tạo code.
YahooBot:
Hoàn toàn tương tự. Hãy vào trang sau:
http://www.ybotvisit.com/
Sử dụng code này để thêm vào blog.

No comments:

Post a Comment